Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Коментари

сряда, 4 април 2018 г.

Общо събрание 9 май 2018г.

 О Б Я В А

     На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК-Пловдив и Решение на Управителния съвет на РЗК,  с Протокол № 04 от 04.04.2018г.,  се свиква

           ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,
                        при следния дневен ред:

1.    Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК-Пловдив за 2017 година.
2.    Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година.
3.    Приемане на проект за дейността на УС за 2018 година.
4.    Приемане на проекто - бюджет за 2018 година.
5.    Промяна на Устава на РЗК-Пловдив.

6.    Други.

        Общото събрание ще се проведе на 09.05.2018г. /сряда/ от 16.30 ч. гр. Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3  - I етаж, Галерия ”ЗАНАЯТИ”
          При липса на кворум, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на РЗК - Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

                   Управителен Съвет на РЗК-Пловдив

1 коментар:

  1. Since gamblers are at all times striving to improve their expertise, they're continuously looking for thecasinosource.com new strategies. In whole, this online indulgence and betting industry measurement statistics are predicted to succeed in over $100 billion by 2026, based on Facts & Factors. Other research anticipates the industry to grow at an annual rate of 11.7% from 2022 to 2030. The advancement of know-how, nevertheless, quickly resulted in lots of} gaming companies exploring online venues. As an instance, in 1998 Planet Poker was established, adopted in 1999 by ParadisePoker.com. The number of online gamers doubled, every year, from 2003 to 2006.

    ОтговорИзтриване