Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Коментари

сряда, 1 март 2023 г.

 Стартира проучване, посветено на политиките и законодателството в сферата на художествените занаяти.


В рамките на проект „ЗАНАЯТИТЕ - НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“, финансиран по програма „Възстановяване и развитие на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“ стартира изследване посветено на политиките за опазване на нематериалното културно наследство в България „Занаятите – между творческата икономика и опазването на наследството. Решения за бъдещето„.  Изследването ще се осъществи от интердисциплинарен екип от специалисти към „Център за политики и култура“ ЕООД, Целта въз основа на събраната и анализирана информация да се проведе и крайно необходимата дискусия за ролята на художествените занаяти и техния принос за запазване на културната идентичност, необходимостта от активна и държавна устойчива политика, която да подпомогне запазването на застрашените от изчезване занаяти и развитието на мерки за подкрепа на останалите.

Ще бъдат изследвани законодателството в областта на нематериалното културно наследство в частност художествени занаяти в страната, както и нормативните актове, свързани със стимулиране на развитието на занаятите чрез осигуряване на условия за разгръщане на предприемчивостта и защита на интересите на занаятчиите в България. Във фокуса на проучването са и моделите на партньорство и финансиране, както и добри практики за взаимодействие между занаятчийските общности, местните и държавни власти, както и местните инициативни групи в селските райони. Важен акцент е и събирането и анализът на данни, свързани със статута на занаятчията в парадигмата - икономически субект/ търговец /творец/ пазител на наследството.

В проучването ще се включат Националната и Регионалните занаятчийски камари в страната, като ще изследва техният капацитет, опит и изпълнение на дадените от им Закона за занаятите правомощия.

Не на последно място ще бъдат формулирани предложения подобряване на публичната политика в тази сфера. Темите, залегнали в изследването ще бъдат представени на кръгла маса  с участието на всички заинтересовани страни, която ще се организира от РЗК – Пловдив в рамките на проекта.

четвъртък, 22 декември 2022 г.


Занаятчии от РЗК – Пловдив творят ЗАЕДНО

с деца от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив

      

Да опишеш целта си, е задължителен елемент и изискване по всеки един проект. На нея да трябва да подчиниш дейностите, за да обосновеш и бюджета, за който се бориш. Някъде между редовете се остава емоцията и желанието истински да бъдеш полезен. Всички проекти имат цел, нашите имат душа и кауза. Ние в камарата по - друг начин не можем да работим. При нас винаги е така, водеща е полезността на действията - казва Тони Симидчиева - председател на РЗК – Пловдив. Когато трябваше да вдигнем Камарата на крака преди 10 години, ние получихме безценна подкрепа както от общината, така и от пловдивчани. В наша общност сме си дали  клетва и ние да помагаме за важните неща не само за занаятчиите, но и за общоността. Вярваме в ЗАЕДНОТО. В Пловдив тази дума се превърна в начин на мислене и работа поне за нас. Най - трудно ни беше по времето на Ковид кризата, когато Улицата на занаятите опустя и живеехме само в дигиталния свят. После започнахме да се връщаме към нормалния ритъм на работа и проектът „Училище за занаяти“, подкрепен от Министерство на културата и Община Пловдив ни даде криле да започнем пак да мечтаем, че занаятите имат бъдеще и то минава през очите и ръцете на нашите деца. Когато си здрав, можеш всичко, но в живота не винаги е така. Дадохме си сметка, че нашата социална отговорност е свързана с това да помагаме на различни каузи и на други организации, които работят с деца и за деца. Включихме се в кампанията за набиране на средства за изграждане на Детската клиника в Пловдив. Събрахме средства, но въвличайки в това и подрастващите и техните родители, които работиха в работилниците на нашите занаятчии. Отговорността се възпитава, също като сръчността в занаята.

През пролетта на 2022 година животът ни срещна с Катя Стоилова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив. Един фин човек с поетична душа, но със замах и воля да създаде условия и възможности за подкрепа и развитие на децата на над 600 деца със СОП в област Пловдив. Така се роди и идеята в нашите занаятчийски работилници да има занимания в малки групи и за децата, с които работи центъра. Благодарни сме, че Национален фонд „Култура“ подкрепи тази идея и в рамките на проект „ЗАНАЯТИТЕ - НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“,  по програма „Възстановяване и развитие на частните културни организации“  можем да реализираме работилниците. И най - вече да сбъднем онова, което понякога ни се струва невъзможно на пръв поглед в днешния забързан свят – да създадем по толерантна среда на общуване и да правим нещата с малко повече човечност. Ресурсните учителите и майсторите намериха възможно най - удачния начин да изведат децата от традиционната за тях среда и заедно с тях да изработват занаятчийски изделия. Получи се добър тандем между двата екипа. Творческите работилници са вече  факт. С много пред коледно настроение и сръчност децата твориха в ателиетата по художествени тъкани, художествена керамика- мозайки, дърворезба, пекарство, иконопис, рисувано стъкло,художествена керамика – глина, плъсти, кукли, накити, гайтанджийство, писани яйца и фотография, като част от дейността по проекта, свързана с обучението на деца и млади хора в работилници по 18 занаята, които ще се провеждат и през 2023 година – сподели още Тони Симидчиева.

Няма по - голям подарък и за родителите за предстоящата Коледа от това да видят децата си да творят спокойни и усмихнати. За мен самата беше много интересно да работя с тези деца. Учиш се на повече търпение, но получаваш и в замяна обич – казват и майстор Пенка Ставрева, по известна като Стрина Пепина  и майстор Тони Пранджева.

Ние сме готови и с плановете за съвместната ни работа с Ресурсния център и през следващата година. Надяваме се заедно да създадем един добър модел на взаимодействие, които да бъде пример и за другите регионални камари и центрове в страната. Нужно е да бъдат създадени и развивани нови възможности за междуинституционално сътрудничество, което да подкрепи подрастващите със СОП и по посока на тяхното кариерното ориентиране. – споделя и Албена Халачева- сътрудник в РЗК – Пловдив, човекът, които ежедневно работи за развитието на организацията на местните занаятчии от Пловдив и региона.

В РЗК – Пловдив вярват, че изкуството е не само начин на изразяване на творческите потребности и таланти, но има заряда и силата да приобщава дори когато езикът на общността е различен от твоя роден. Затова през пролетта предстои да организираме и работилници за деца, които са дошли в нашия град от Украйна. Вече имаме и заявки от начални и средни училища, които искат да се включат в нашите обучения. Надявам се, че най- хубавото предстои не само по Коледа, но и през следващите 365 дни.

В рамките на проекта „ЗАНАЯТИТЕ - НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“, Регионална занаятчийска камара ще организира изложба на създаденото от децата в рамките на занаятчийските работилници, както и детски панаир като част от Есенния панаир на занаятите.

Проектът „ЗАНАЯТИТЕ – НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“ на Регионална занаятчийска камара - Пловдив се реализира по "Програма за възстановяване и развитие на частните културни организации", с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

сряда, 14 декември 2022 г.

 


Проектът „ЗАНАЯТИТЕ – НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“ на Регионална занаятчийска камара - Пловдив се реализира по "Програма възстановяване и развитие на частните културни организации", с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.


 Стартира обучение на майстори от РЗК- Пловдив по дигитална грамотност

Всяко време има своите предизвикателства. Ако някога е било възможно занаятчията да добие известност за майсторлъка си чрез предаване за сътвореното от него от уста на уста или чрез участие в панаир в дигиталния свят, в който живеем важно е присъствието в социалните мрежи. За нас от РЗК - Пловдив е важно, да сме в синхрон с времето и да можем да достигнем до по-широка аудитория. Затова по Проектът „Занаятите - наследство и бъдеще“, финансиран по  „Програма за възстановяване и развитие на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“, стартирахме обучение по дигитална грамотност. В него се включиха 18 занаятчии от Пловдив. Цялостната  програмата на обучението включва теоретична и практическа част, както и самостоятелна работа под ръководството на професионалисти. В рамките на обучението занаятчиите ще се запознаят с възможностите за изготвяне на видео съдържание и послания, свързани с дейността им, както и с начините за разпространение в социалните мрежи. В практическата част на обучението ще бъдат стимулирани да създадат и да участват в изготвяне на материали за представяне в дигиталното пространство, които да представят занаята и дейността на майстора.
понеделник, 7 ноември 2022 г.


„ЗАНАЯТИТЕ - НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“

Регионална занаятчийска камара - Пловдив изпълнява ключов проект, с подкрепата на  Национален фонд „Култура“.


   С тези думи г-жа Тони Симидчиева – председател на РЗК – Пловдив посрещна в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив част от представителите на широката партньорска мрежа на камарата, обединена за изпълнението на проекта „ЗАНАЯТИТЕ - НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“,  финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“.

       На началната пресконференция по проекта присъстваха г-н Пламен Панов – заместник- кмет по „Култура, археология и туризъм” на Община Пловдив,  г-жа Ирена  Тодорова –изпълнителен директор на Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и майстор Стоян Стоянов - куратор на една от ключовите инициативи по проекта.

„Работата по този проект ни прави изключително щастливи и отговорни като организация, която е ангажирана с опазването на нематериалното културно наследство. Нашата главна и дългосрочна цел винаги е била да запазим занаятите в най-чистия им вид“ – каза още пред медиите председателят на занаятчийската камара в града под тепетата. Тя представи философията на проекта и подчерта, че в Пловдив нещата се случват, защото има подкрепата на местната власт. Целите на проекта са насочени към възстановяване и развитие на РЗК – Пловдив чрез укрепване на организационния капацитет и материалната база, създаване и изпълнение на адекватна и динамична комуникационна  стратегия  и  устойчива и ефективна партньорска мрежа. Ще бъде създаден двуезичен, динамичен сайт на РЗК - Пловдив, както и канали в социалните медии, в които ще бъдат представени 3 филма, клип и 18 видеоматериала за различни занаяти. С подкрепата на Регионалния център за нематериално наследство за Югоизточна Европа към ЮНЕСКО, те ще достигнат до аудитории от специалисти и обществеността в 16 държави от мрежата. Ще бъде надграден опита на РЗК-Пловдив, натрупан през годините за работа  с деца, като се предвижда провеждане на безплатни творчески работилници за над 300 деца. В края на проекта ще бъде представена тяхна изложба, а самите те ще проведат демонстрации на Панаира на занаятите през 2023 година. Ще се проведат три майсторски класа в Карлово и Сопот по калоферска дантела, гравьорство и ножарство. Социално ангажираната кауза на проекта е насочена към интеграцията на деца със СОП, както и емигранти от Украйна. Новото на този проект е, че на база опита и подкрепата на нашите партньори искаме да проведем дискусия за бъдещето на занаятите и необходимата подкрепа от страна на държавата и всички заинтересовани страни и ще проведем проучване и кръгла маса- каза още председателят на РЗК.

Заместник – кметът  Пламен Панов започна изказването си с цитат на г-н Вежди Рашидов от филма, посветена на 100 години от рождението на Начо Културата, който го е впечатлил: „Ако искаш да градиш нация, трябва да пазиш нейните богатства“.

„Занаятчиите са пазители на паметта, традициите и автентичната култура, но в същото време те продължават да пишат история. Последователната политика на община Пловдив в последните 12 години подпомогна създаването на Улица на занаятите, превръщането на Бакалова къща в занаятчийски център, изключително успешното реализиране на проекта за Занаятчийското училище в Стария град, Панаирите на занаятите, които се провеждат 2 пъти годишно. С настоящия проект това продължава да се надгражда. Той е съществена крачка напред, която правим отново заедно. Отново работим ръка за ръка с РЗК и партньорите“, каза още г-н Пламен Панов.

Ръководителят на Регионален  център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО г-жа Ирена Тодорова благодаря на РЗК-Пловдив и Общината, че центърът е част от този проект.

„За нас е важно  да бъдем част от такава инициатива. За първи път виждам цялата палитра от участници да е привлечена в проекта. Ако прибавим и бизнеса, той ще е наистина всеобхватен. Проектът ще премине националните граници и ще стигне до всички партньори от мрежата на ЮНЕСКО.  Важно е да се отбележи, че надскача и традиционната публика и търси отзвук и в други групи – маргинализирани, със СОП и др. Прави впечатление и това, че много млади хора ще се включат, а така през занаятите попадаме в много други контексти“, каза г-жа Ирена Тодорова.

В рамките на пресконференцията беше представена и концепцията за създаването на изложбата „ВИЗИЯ, РАЗКАЗ, ДОКОСВАНЕ” посветена традицията на забраждането и символите на забрадката.

Пресконференцията може да видите ТУК
Проектът „ЗАНАЯТИТЕ – НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ“ на Регионална занаятчийска камара - Пловдив се реализира по "Програма възстановяване и развитие на частните културни организации", с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

  

          "ЗАНАЯТИТЕ - НАСЛЕДСТВО И БЪДЕЩЕ"

Регионална занаятчийска камара - Пловдив изпълнява ключов проект, с подкрепата на  Национален фонд „Култура“.

Проектът  „Занаятите - наследство и бъдеще“, с финансово подпомагане по „Програма за възстановяване и развитие на частните културни организации“  ще се изпълнява в рамките на 12 месеца на територията на общините Пловдив, Карлово, Сопот и Родопи, но дейностите предвидени в него, надхвърлят границите на административна област Пловдив.

Партньори по проекта са: Община Пловдив, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Национална занаятчийска  камара  и читалище  „Родопски напредък“ с. Ситово. Медийни партньори са: БНТ- Пловдив ; БНР - Радио  Пловдив; Пловдив онлайн и PLOVDIV press.

Цели на проекта:

1. Възстановяване и развитие на Регионална занаятчийска камара, чрез укрепване на  организационния капацитет и материалната база, създаване и изпълнение на адекватна и динамична комуникационна  стратегия  и  устойчива и ефективна партньорска мрежа.

2. Развитие на  обществения диалог за бъдещето на художествените занаяти с рефлексия за промяна на публичните политики

3. Развитие на нови подходи за опазване и популяризиране на културното наследство, включително  чрез  майсторски класове, обучения  и  дигитално  представяне на  художествени занаяти и ново съдържание.

4. Децентрализация на културния живот чрез осигуряване на достъп до съдържание и участие на жителите на с. Ситово, Сопот  и Карлово и представяне на  възможностите за  развитие на регионални интегрирани културни и туристически продукти.

5. Представяне на ново съдържание, основано на нематериалното културното наследство, в частност  на  художествените занаяти

6. Развитие на нови публики и привличане на участници, със специален фокус към подрастващите, вкл. емигранти от Украйна, деца със СОП и други. 

 Планираните дейности са :

1.Управление на проекта 

2.Публичност и комуникация - В рамките на дейността ще бъде създаван нов динамичен сайт на РЗК-Пловдив, три филма представящи традиционни занаяти, рекламен клип, посветен на Улица на занаятите, както и 18 видеоматериала, представящи ателиета и майсторите от различни занаяти. Освен традиционните комуникационни канали с подкрепата на Регионалния център за нематериално наследство за Югоизточна Европа към ЮНЕСКО, информация за българските традиционни занаяти ще достигне до аудитории от специалисти и обществеността в 16 държави от мрежата.

3.Организиране  и провеждане на обучения за дигитални умения на членове на РЗК – 18 представители на РЗК ще бъдат обучени да създават и представят съдържание за дейността си, което да представят в социалните мрежи.

4.Организиране и провеждане на творчески работилници  и  изложба „Заедно“ -  Работилниците ще се провеждат по тематична програма от 18 майстора. През обученията ще преминат над 300  деца, от които 40- т са в неравностойно положение или емигранти. Уменията  и постиженията си децата ще представят в изложба и на есенния панаир на занаятите

5. Организиране и провеждане  на майсторски класове по автентични занаяти с едни от най - добрите майстори в страната  по гравьорство, ножарство и калоферска дантела в Карлово и Сопот

6. Организиране и провеждане на изложба „ВИЗИЯ, РАЗКАЗ, ДОКОСВАНЕ” посветена на традицията на забраждането и символите на забрадката като част от аксесоара и украсата на българската женска носия.

7. Провеждане и представяне на изследване  „Занаятите – между творческата икономика и опазването на наследството. Решения за бъдещето„. Ще бъде проучено и анализирано законодателството и поднормативни актове, свързани със занаятчийството и в частност художествените занаяти като част от нематериалното културна наследство и  творческата икономика на България, както и добри практики и проблемни зони при представяне на културния продукт, свързани със занаятчийството и ролята му за развитие на културния туризъм.

8.Организиране  и провеждане на дискусионна кръгла маса посветена на проблемите и перспективите  през развитието на традиционните художествени занаяти. В планираната кръгла маса се предвижда участие на представители на всички заинтересовани страни, които ще представят своя опит и виждания и ще обсъдят  резултати от изследването. Предвижда се проектът да приключи с заключителен документ по темата, който ще бъде изпратен до органите на местната и държавна власт и да  допринесе за диалога за бъдещето на  художествените занаяти и промяна на публичните политики за опазването им.

9.Организиране и провеждане на панаир на занаяти за деца и възрастни през месец септември 2023 година.

Проектът се основа, принципите на участие, равнопоставеност и много широко партньорство на международно, национално и местно ниво и с  подкрепата на доброволци от РЗК.сряда, 27 юли 2022 г.

ЕСЕНЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 2022

 

 

Уважаеми колеги

 Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

 Ви кани да участвате в Есенен панаир на занаятите,

 15 септември 2022 г. - 18 септември 2022 г. (включително)

четвъртък,петък,събота и неделя

 ул. Съборна/ Старият град/,

 като съпътстващо събитие  от „Празниците на Стария град”.

 

     Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие в Панаир на занаятите, имат всички членове на РЗК от цялата страна, които отговарят на следните условия :

-          имат платен членски внос;

-          атрактивно облекло;

-          правят демонстрации на занаята си.

          Предоставяме шатра /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg , най-късно до 28 август 2022 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

         Настаняването на майсторите по шатрите започва:

 На 15 септември 2022г(четвъртък) на ул. Съборана от 7.30ч. до 9.00ч след специален пропусквателен режим.

         Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде почти невъзможно.

  

Свалете Заявка за участие в Есенен Панаир ТУК.

 

Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Не се разрешава преотстъпване правото на участие.

               

 

Контакти:                                                                                 

Албена Халачева               

GSM: 0879 83 95 77         

e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg

Сайт: rzkplovdiv.com

Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив

Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000

сряда, 13 април 2022 г.

ПРОЛЕТЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 2022г

 

Уважаеми колеги и приятели,

 

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

Ви кани да участвате в традиционния Пролетен панаир на занаятите в Пловдив

от 19 май 2022 г. до 22 май 2022 г. (включително)

четвъртък,петък,събота и неделя

 

Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна с :

-          платен членски внос;

          За да  популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство и привлечем вниманието на посетителите,   са желателни атрактивното облекло и демонстрациите.

 Предоставяме шатра /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 10 май 2022 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

         Настаняването на майсторите по шатрите започва от 8.00 до 9.00 часа, на 19 май 2022 г. (четвъртък) след теглене на жребий.

  ЗАЯВКА за участие в Пролетния Панаир , може да свалите ТУК.

 

Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Не се разрешава преотстъпване правото на участие.

 Контакти:                                                                                 

Албена Халачева               

GSM: 0879 83 95 77         

e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg

Сайт: rzkplovdiv.com

Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив

Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000