Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Коментари

сряда, 27 юли 2022 г.

ЕСЕНЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 2022

 

 

Уважаеми колеги

 Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

 Ви кани да участвате в Есенен панаир на занаятите,

 15 септември 2022 г. - 18 септември 2022 г. (включително)

четвъртък,петък,събота и неделя

 ул. Съборна/ Старият град/,

 като съпътстващо събитие  от „Празниците на Стария град”.

 

     Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие в Панаир на занаятите, имат всички членове на РЗК от цялата страна, които отговарят на следните условия :

-          имат платен членски внос;

-          атрактивно облекло;

-          правят демонстрации на занаята си.

          Предоставяме шатра /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg , най-късно до 28 август 2022 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

         Настаняването на майсторите по шатрите започва:

 На 15 септември 2022г(четвъртък) на ул. Съборана от 7.30ч. до 9.00ч след специален пропусквателен режим.

         Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде почти невъзможно.

  

Свалете Заявка за участие в Есенен Панаир ТУК.

 

Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Не се разрешава преотстъпване правото на участие.

               

 

Контакти:                                                                                 

Албена Халачева               

GSM: 0879 83 95 77         

e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg

Сайт: rzkplovdiv.com

Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив

Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000

сряда, 13 април 2022 г.

ПРОЛЕТЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 2022г

 

Уважаеми колеги и приятели,

 

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

Ви кани да участвате в традиционния Пролетен панаир на занаятите в Пловдив

от 19 май 2022 г. до 22 май 2022 г. (включително)

четвъртък,петък,събота и неделя

 

Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна с :

-          платен членски внос;

          За да  популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство и привлечем вниманието на посетителите,   са желателни атрактивното облекло и демонстрациите.

 Предоставяме шатра /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 10 май 2022 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

         Настаняването на майсторите по шатрите започва от 8.00 до 9.00 часа, на 19 май 2022 г. (четвъртък) след теглене на жребий.

  ЗАЯВКА за участие в Пролетния Панаир , може да свалите ТУК.

 

Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Не се разрешава преотстъпване правото на участие.

 Контакти:                                                                                 

Албена Халачева               

GSM: 0879 83 95 77         

e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg

Сайт: rzkplovdiv.com

Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив

Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000

петък, 25 март 2022 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 2022г

На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК-Пловдив и

Решение на  Управителния съвет, с Протокол № 01 от 23.03.2022 г.,

се свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,

при следния дневен ред:

1.      Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК- Пловдив за 2021г. и приемане на проект за дейността на УС за 2022 г.

2.      Приемане на  отчет за изпълнение на бюджета за 2021г. и приемане на проекто- бюджет за 2022г.

3.      Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.

4.      Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за периода от 2017 г. до 2022 г.

5.      Избор на УС на РЗК – Пловдив.

6.      Избор на комисия по етика и решаване на спорове.

7.      Промяна  устава на РЗК-Пловдив по следния начин:

чл.15.(2) да се промени на ”Поканата се публикува в блога и фейсбук страницата на Камарата и се поставя на мястото на обявления в седалището на Камарата, най – малко един месец преди насрочения ден."

чл28.(3) да се промени на „Членовете на комисията по ал. 1 могат да участват в заседанията на управителния съвет на съответната регионална занаятчийска камара със съвещателен глас."

        Общото събрание ще се проведе на 27.04.2022г. /сряда/ от 17.00ч.  гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 89  КЦ ТРАКАРТ

        При липса на кворум, съгласно чл. 16, от Устава на РЗК - Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

 

 Управителен Съвет на РЗК-Пловдив


вторник, 22 февруари 2022 г.

 Проект на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив:

Create.Industry! – Bridging Culture and Creativity of  Bulgaria and Azerbaijan

 Търговско-Промишлена Камара – Пловдив изпълнява и управлява проект: Create.Industry! – Bridging Culture and Creativity of Bulgaria and Azerbaijan, финансиран от инициативатa EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC) на Европейския съюз, управлявана от EUROCHAMBRES.

 Проектното партньорство цели да свърже Български и Азербайджански представители от сектора на Творческите индустрии, за да обменят опит и да положат основите на съвместни инициативи и бъдещо партньорство в областта на занаятите, дизайна и модата, визуалните и сценичните изкуства.

 ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ПРЕДВИЖДАТ: 

ü  Бизнес мисия на 10 български занаятчии, артисти, МСП до Баку, Азербайджан на 13-17 април 2022, която ще включва двустранни срещи с подобни на тях бизнеси и посещения на изложения, където да могат да представят себе си и продуктите/занаята си. В програмата е включен и 1-ви Азербайджански селски културен фестивал, който ще бъде организиран в Азербайджан на 19 април 2022 г., както и посещение на други културно-исторически забележителности на Азербайджан. 

ü  Бизнес мисия на 10 азерски занаятчии, артисти, МСП до Пловдив, България на 18-20 май 2022, която ще включва отново двустранни срещи и възможност за обмен на опит на български и азерски колеги със сходни интереси и бизнес начинания. Предвижда се възможност за представяне на азерски продукти по време на традиционния Панаир на занаятите, както и посещения на др. съпътстващи фестивали и културни събития. 

ü  Дигитални обучителни сесии за участващите компании на тема: Нов дигитален подход при развитие на сектора на Творческите индустрии /на англ. език/, които ще се проведат на 1-2 март 2022 г.

  ПОДХОДЯЩИ УЧАСТНИЦИ: 

Понятието „творческа индустрия”/“creative industry” е сравнително ново, въведено през 2001 г. Това е индустрия на креативната и творческа дейност, при която първостепенно значение има креативността, и се създава продукт/услуга с отличителен и уникален елемен.

Творческите индустрии са: Книгоиздаване и печат, Музика, театрални продукции и опера, цирково изкуство, Радио и телевизия, Фотография, Софтуер и бази данни, Рекламна дейност, Визуално и графично изкуство, Архитектура, Художествени занаяти, Дизайн, Фолклор и народни художествени занаяти, Индустрия на фестивали и културни събития.


Представители от посочените под-сектори са подходящи за включване в дейностите по проекта. При организация на двустранните бизнес срещи, ще бъде извършен предварителен подбор на участниците спрямо тяхното поле на дейност, за да се повиши ефекта на проведените срещи.

 Важно: Работният език на посещенията, срещите и обучението е Английски език!

 Търговско-Промишлена Камара-Пловдив  ще работи за развитието на Творческите индустрии у нас и доброто партньорство  с Азербайджан една интересна страна с много възможности и потенциал!

 

За контакт: Диляна Герджикова, een@pcci.bg, 0899221061,

Търговско-Промишлена Камара Пловдив

За повече информация:

https://pcci.bg/new/create-industry/

петък, 20 август 2021 г.

Есенен панаир на занаятите 2021г

 

Уважаеми колеги и приятели,

 

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

 

Ви кани да участвате в Есенен панаир на занаятите

 

от 16 септември 2021 г. до 19 септември 2021 г. (включително)

четвъртък,петък,събота и неделя

който ще се разположи на

 ул. Райко Даскалов /малката главна/

 

Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна с :

-          платен членски внос;

          За да  популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство и привлечем вниманието на посетителите,   са желателни атрактивното облекло и демонстрациите.

 

Предоставяме шатра /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от заявител- член на РЗК. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от занаятчиите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 12 септември 2021 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

         Настаняването на майсторите по шатрите започва от 7.30 до 8.30 часа, на 16 септември 2021 г. (четвъртък) след теглене на жребий. Районът около Главната улица е синя зона и след 8.30 се таксува. Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде почти невъзможно.

 

 

Свалете ЗАЯВКА за участие в Есенен Панаир ТУК.

 

 

Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Не се разрешава преотстъпване правото на участие.

               

 

Контакти:                                                                                 

Албена Халачева               

GSM: 0879 83 95 77         

e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg

Сайт: rzkplovdiv.com

Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив

Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000