Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Коментари

четвъртък, 4 май 2023 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 2023г

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 2023г

На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК-Пловдив и

Решение на  Управителния съвет, с Протокол № 01 от 03.05.2023 г.,

се свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,

при следния дневен ред:

1.     Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК- Пловдив за 2022г. и приемане на проект за дейността на УС за 2023 г.

2.     Приемане на  отчет за изпълнение на бюджета за 2022г. и приемане на проекто- бюджет за 2023г.

3.     Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.

4.    Изказвания, мнения, становища на членове на  РЗК- Пловдив.

 

Общото събрание ще се проведе на 

07.06.2023г./сряда/ от 17.00ч.

грПловдив, ресторант Одеон ул.,,Отец Паисий”40

При липса на кворум, съгласно чл. 16, от Устава на РЗК - Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

 

 Управителен Съвет на РЗК-Пловдив

Няма коментари:

Публикуване на коментар