Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Коментари

четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Съобщение до членовете на РЗК-ПловдивУважаеми колеги,
   От 09.02.2012 г. има нов Управителен съвет и нова регистрация в ПОС.
   Започнахме кампания за актуализиране информацията в регистъра на членовете на РЗК-Пловдив. Ще бъдат посетени на място, от наш представител, всички, които не могат да бъдат открити по телефона, тъй като много от телефоните са променени или закрити.
Изтича 2012 г. и много от Вас не са заплатили членския си внос. Имаше известни затруднения в работата на РЗК-Пловдив  и са останали несъбрани суми за минали години. Членският внос за месец е 3 лв., а за година 36.00 лв.
    УС на РЗК взе решение, че за да бъде актуално членството Ви, трябва да сте заплатили членски внос за текущата година + една година назад. За да работи нормално Камарата е необходимо редовно заплащане на членския внос от всички. Всеки, който смята, че не желае да бъде член на РЗК-Пловдив и да не плаща членски внос, моля да подаде молба за заличаване от Регистъра на занаятчиите в офиса на РЗК. Това е начина да не се търсят дължимите членски вноски.
   Майсторите, които не подадат такава молба, се считат за членове на Камарата и сумите за членски внос може да бъдат събирани като дължими.

Членският внос може да бъде платен по следния начин : 

в офиса на РЗК-Пловдив: ул. Д-р Вълкович  № 3

или 

по банков път:  Пощенска Банка 
                 IBAN: BG88 BPBI 7924 1063 8528 01
                 BIC:    BPBI BGSF

Петя Ташева – сътрудник

Няма коментари:

Публикуване на коментар