Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Всички публикации | Коментари | Оформление

вторник, 12 март 2019 г.

Пролетен панаир на занаятите 16-19 май 2019 гр.Пловдив


Уважаеми колеги и приятели,

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

Ви кани да участвате в Пролетен панаир на занаятите

от 16 май 2019 г. до 19 май 2019 г. (включително)
четвъртък,петък,събота и неделя

който ще се разположи на ул. Райко Даскалов /малката главна/


Организатори:  Община Пловдив, ОИ Старинен Пловдив” , Регионален етнографски музей -Пловдив и
Регионална Занаятчийска Камара - Пловдив.Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна с :
-          платен членски внос;
-          атрактивно облекло;
-          демонстрации.
           Поради липса на достатъчно място, Ви уведомяваме, че не всички заявки ще бъдат одобрени. При много кандидати от един и същи занаят ще бъдат допуснати най-атрактивните. Искаме да съхраним, развием и популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство. Няма да бъдат толерирани и включвани за участие майстори, които не са спазили условията на организаторите в предишни издания на Панаира като: липса на атрактивно облекло във всичките дни на Панаира, липса или символични демонстрации, наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора или носят откровен кич. За целта ще има комисия, която ще одобрява участниците и комендант на Панаира, който ще санкционира и отстранява участници , които не отговарят на горепосочените условия.
Предоставяме шатра 3х3 /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите или  се установи, че майсторът е подал невярна информация в заявката относно демонстрациите и атрактивното облекло, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.
За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 21 април 2019 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.
         Настаняването на майсторите по шатрите започва от 7.00 до 8.30 часа, на 16 май 2019 г. (четвъртък) след теглене на жребий. Районът около Главната улица е синя зона и след 8.30 се таксува по 1.50лв на час. Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде почти невъзможно.

Забележка:
Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.
Не се разрешава преотстъпване правото на участие.
Подробна програма за  Панаира на занаятите ще публикуваме допълнително.
               

Свалете Заявка за участие в Пролетния Панаир 
ТУК.

Контакти:                                                                                 
Албена Халачева               
GSM: 0879 83 95 77         
Сайт: rzkplovdiv.com
Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив
Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 
п.к: 4000

петък, 8 март 2019 г.

Предоставяне на ателие на "Улица на занаятите"

                Уважаеми, Колеги,
           Уведомяваме Ви, че Регионална занаятчийска камара – Пловдив предоставя за ползване ателие , находящо се на „Улица на занаятите” в Стария град.
          Майстори, които желаят да ползват ателието е необходимо да подадат заявление в офиса на РЗК-Пловдив, ул. „Д-р Вълкович” 3 или на имейл адрес rzk_plovdiv@mail.bg 

четвъртък, 7 март 2019 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ - 03.04.2019г.


О Б Я В А

         На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК-Пловдив и Решение на  Управителния съвет на РЗК,  с Протокол № 01 от 06.02.2019 г.,  се свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,
при следния дневен ред:

1.    Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК-Пловдив за 2018 година.
2.    Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година.
3.    Приемане на проект за дейността на УС за 2019 година.
4.    Приемане на проекто - бюджет за 2019 година.
5.    Промяна  на УС на РЗК-Пловдив.
6.    Други.

        Общото събрание ще се проведе на 03.04.2019г. /сряда/ от 16.00 ч. гр. Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3  - I етаж, Галерия ”ЗАНАЯТИ”
        При липса на кворум, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на РЗК - Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

 Управителен Съвет на РЗК-Пловдив

петък, 18 януари 2019 г.


       Уважаеми, Колеги,
      Уведомяваме Ви, че Регионална занаятчийска камара – Пловдив предоставя за ползване  ателие , находящо се на „Улица на занаятите” в Стария град.
      Майстори, които желаят да ползват ателието е необходимо да подадат заявление в офиса на РЗК-Пловдив, ул. „Д-р Вълкович” 3 или на имейл адрес rzk_plovdiv@mail.bg  

четвъртък, 17 януари 2019 г.

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2019

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
на Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив
Пролетната изпитна сесия за майстори и калфи, стартира 
на 20 януари 2019г. и продължава до 01 април 2019г.

Молби за допускане до изпит се приемат до 04 март 2019г. в офиса на Регионалната занаятчийска камара -  Пловдив - на ул. “Д-р Вълкович" № 3. от 11:00ч. до 17:00ч.  всеки ден без събота и неделя.
 Тел за връзка 0879 839 577.

вторник, 25 септември 2018 г.

ФЕРМЕР ЕКСПО РАКОВСКИ 2018Уважаеми колеги,
Предоставяме на Вашето внимание, 
Покана от организаторите на „ФЕРМЕР ЕКСПО РАКОВСКИ 2018“,  за участие във второ издание на изложението. Събитието ще се проведе на 13.10.2018 г. в гр. Раковски (локация - пазар за живи животни кв. Секирово).  Целта е да се визуализира връзката животни-стопани-фермерски храни-занаяти-потребители.
Ще се представят млади селскостопански животни, развъждани в България, традиционни български породи коне и кучета, фермерски продукти и занаяти.  Ще се  проведе Фестивал на селската кухня "Вкусовете от вчера", демонстрации по приготвяне на традиционни местни храни – лютеница, катми, пиде, прясно сирене и кашкавал, сладък суджук и др.С богата фолклорна програма, самодейци от област Пловдив ще   допринесат  за доброто настроение на изложението. Българските традиционни занаяти ще бъдат представени от занаятчии, които ще могат   да продават своите изделия.
Предоставя се:
   Покрита площ от 4 кв. м.  Маси и столове се осигуряват от участниците.
Заявка за участие във ФЕРМЕР ЕКСПО РАКОВСКИ 2018 може да изтеглите от сайта на Експото - 2018.farmerexpo.bg  и да се изпрати най-късно до 5.10.18г
Настаняването започва на 13 октомври 2018 г. (събота) от 7.30 до 9.00 часа, след представяне на майсторско свидетелство и документ за платена “такса участие” . Таксата за участие е символична. Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде невъзможно.
Контакти:                                                                                 
Рангел Матански
Управител
Организация на млекопроизводители  "Фермерско мляко" ООД
mobile: 0888/445761
e-mail: 
rangelmatanski@gmail.com
Сайт: 2018.farmerexpo.bg , Facebook: Фермер Експо Раковски 2018

четвъртък, 19 юли 2018 г.

ЕСЕНЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 21-23 СЕПТЕМВРИ 2018г


Уважаеми колеги

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

Ви кани да участвате в Есенен панаир на занаятите,
който е част от празниците на Стария град

 21 септември 2018 г. - 23 септември 2018 г. (включително)
петък,събота и неделя

ул. Съборна  /Стария град/


          Уважаеми колеги, за първи път тази година Есенен панаир на занаятите ще бъде част от едно грандиозно събитие, организирано от Община Пловдив, ОИ „Старинен Пловдив” и Регионална Занаятчийска Камара- Пловдив.
         В  трите фестивални дни организаторите, за да обогатят събитието и привлекат нови и по - многобройни публики, създават в Стария град, пъстра фиеста от културни прояви, концерти, изложби, базари, и много, много други изненади за жителите и гостите на Пловдив, част от които и Есенен панаир на занаятите. Събитието ще бъде брандирано с еднаква визия и много сериозно рекламирано, което гарантира висока посещаемост.

Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна, които отговарят на следните условия :
-          имат платен членски внос;
-          атрактивно облекло;
-          правят демонстрации на занаята си.
           Поради липса на достатъчно място, Ви уведомяваме, че не всички заявки ще бъдат одобрени. При много кандидати от един и същи занаят ще бъдат допуснати най-атрактивните. Искаме да съхраним, развием и популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство. Няма да бъдат толерирани и включвани за участие майстори, които не са спазили условията на организаторите в предишни издания на Панаира като: липса на атрактивно облекло във всичките дни на Панаира, липса или символични демонстрации, наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора или носят откровен кич.
Предоставяме:
1.    Шатра /отворена/ – 9 м2 и с възможност да се ползва от двама участника по ½ - 4.5 м2.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите или  се установи, че майсторът е подал невярна информация в заявката относно демонстрациите и атрактивното облекло, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.
За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 31 август 2018 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.
         Настаняването на майсторите по шатрите започва на 21 септември 2018 г. (петък) от 7.30 до 8.30 часа, след представяне на майсторско свидетелство и документ за платена “такса участие”. Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде невъзможно.

Забележка:
Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно и се налага повторно изпращане.
Не се разрешава преотстъпване правото на участие.
               

Свалете Заявка за участие в Есенен Панаир 2018г 
ТУК.

Контакти:                                                                                 
Албена Халачева               
GSM: 0879 83 95 77 
             032 62 75 96       
Сайт: rzkplovdiv.com
Facebook: Регионална Занаятчийска
Камара – Пловдив
Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 
п.к: 4000