Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Всички публикации | Коментари | Оформление

четвъртък, 11 май 2017 г.

Ножарски пленер Сопот 2017 - 12, 13 и 14 май

                        Ножарски пленер 
             12, 13 и 14 май 2017г. гр.Сопот 


Организатори:Община Сопот, Къща музей Иван Вазов, РЗК-Пловдив и Сопотски Еснафъ . 
Той е пореден от пленерите "Работилницата" , чиято цел е популяризирането на занаятите и добрите практики на ръчния труд, обмяна и предаване на опит между занаятчиите и между поколенията.
Подбрана е богата програма с различни уроци касаещи направата на един нож
Официална тема ще е ножът.
Подтемите са гравьорство, дърворезба, направа на приклади, варене на домашна бира.
Официалните участници ще са 65.
Пленерът е отворен тип и всеки посетител е добре дошъл  и ще може  да стане пряк свидетел на направата на хладно оръжие - от изковаването до гравирането му.

четвъртък, 13 април 2017 г.

Отчетно изборно събрание 12.04.2017г.

          Скъпи, приятели,
          На  12.04.2017г. се проведе отчетно изборно събрание на Регионална занаятчийска камара -  Пловдив. Отчетохме един успешен мандат . Бяха избрани новите членове на Управителния съвет на РЗК-Пловдив:
Председател :
Тони Симидчиева
Зам. Председател:
Владимир Буров
Елена Драмова
Членове:
Неделчо Неделчев
Марияна Димитрова
Красимира Кръстанова
Георги Лефтеров
Комисия по етика и решаване на спорове:
Председател:
Сурпик Нишанян
Членове:
Ованес Харутюнян
Любомир Младенов
Славка Балджиева
Пенка Ставрева
         Пожелаваме им, ползотворна и успешна работа в опазването и развитието на занаятите в Пловдив и България!
 

понеделник, 20 март 2017 г.

ПРОЛЕТЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 18 - 21 МАЙ 2017Г

Уважаеми колеги и приятели,

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

Ви кани да участвате в Пролетен панаир на занаятите

от 18 май 2017 г. до 21 май 2017 г. (включително)
четвъртък,петък,събота и неделя

който ще се разположи на ул. Райко Даскалов /бившата Узун чаршия/

с
ПЛЕНЕР ПО ЛУЛАРСТВО
от 18 май 2017 г. до 20 май 2017 г. (включително)
четвъртък,петък и събота

Организатори:  Община Пловдив, ОП – Туризъм” , Регионален етнографски музей -Пловдив и
Регионална Занаятчийска Камара - Пловдив.Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна с :
-          платен членски внос;
-          атрактивно облекло;
-          демонстрации.
           Поради липса на достатъчно място, Ви уведомяваме, че не всички заявки ще бъдат одобрени. При много кандидати от един и същи занаят ще бъдат допуснати най-атрактивните. Искаме да съхраним, развием и популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство. Няма да бъдат толерирани и включвани за участие майстори, които не са спазили условията на организаторите в предишни издания на Панаира като: липса на атрактивно облекло във всичките дни на Панаира, липса или символични демонстрации, наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора или носят откровен кич. За целта ще има комисия, която ще одобрява участниците и комендант на Панаира, който ще санкционира и отстранява участници , които не отговарят на горепосочените условия.
Предоставяме шатра /отворена/ – 9 м2 и с възможност да се ползва от двама участника по ½ - 4.5 м2.  Маси и столове се осигуряват от участниците.
Пленера по луларство ще се проведе от 18 май 2017 г. до 20 май 2017. Участие в Пленера могат да вземат майстори на лули от цялата страна. Повече подробности и желание за участие може да заявите на тел. 0879 83 95 77.                           

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите или  се установи, че майсторът е подал невярна информация в заявката относно демонстрациите и атрактивното облекло, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.
За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 30 април 2017 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.
         Настаняването на майсторите по шатрите започва на 18 май 2017 г. (четвъртък) от 7.30 до 8.30 часа, след представяне на майсторско свидетелство. Районът около Главната улица е синя зона и след 8.30 се таксува по 1.50лв на час. Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде почти невъзможно.

Забележка:
Подадена заявка, на която не върнат отговор означава, че не е получена успешно.
Не се разрешава преотстъпване правото на участие.
Подробна програма за  Панаира на занаятите ще публикуваме допълнително.
               

Свалете Заявка за участие в Пролетния Панаир 
ТУК.

Контакти:                                                                                 
Албена Халачева               
GSM: 0879 83 95 77         
Сайт: rzkplovdiv.com
Facebook: Регионална Занаятчийска
Камара – Пловдив
Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000

четвъртък, 9 март 2017 г.

Общо събрание 12 април 2017г

                                              О Б Я В А

         На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК-Пловдив и Решение на Управителния съвет на РЗК, с Протокол № 01 от 27.02.2017 г.,  се свиква                                                                                                                                                                       
                       ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,
                                       при следния дневен ред:

1.     Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК-Пловдив за 2016 година.
2.     Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2016 година.
3.     Приемане на проект за дейността на УС за 2017 година.
4.     Приемане на проекто - бюджет за 2017 година.
5.     Изменение текста на чл. 15 от устава на РЗК – Пловдив.
6.     Избор на УС на РЗК – Пловдив.
7.     Други.

                Общото събрание ще се проведе на 12.04.2017г. /сряда/ от 16.30 ч. гр. Пловдив, х-л Интелкооп, ул. Константин Нунков 13A
        При липса на кворум, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на РЗК - Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.
                            
       Управителен Съвет на РЗК-Пловдив
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

петък, 17 февруари 2017 г.

НАРОДЕН СЪБОР 2017

Уважаеми колеги и приятели,

Община Пловдив, Район Тракия, Ясмина 89 ЕООД и Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

Ви канят да участвате в Народен събор Пловдив 2017
 на 13 и 14 май 2017г /събота и неделя/,
парк „Лаута”, гр. Пловдив


  Право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна, като задължително условие за участие е атрактивното облекло и демонстрация на представения занаят.
       ВНИМАНИЕ: Всеки участник си подсигурява бяла шатра, която се ползва единствено и само от майстори допуснати до участие. В случай, че се установи, че майсторът е подал невярна информация в заявката относно демонстрациите и атрактивното облекло, си запазваме правото да го отстраним от Народния събор.
  Шатрата може да се ползва от двама участника по ½ - 4.5 м2.  Маси и столове се осигуряват от участниците.
   За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на свидетелство /за тези които участват за първи път/ и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 26 март 2017 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.
           Забележка:
 Всеки ще получи информация за участието си по e-mail или със съобщение на мобилен телефон. Такса, която е символична,  ще се събира на място по време на събора.
               
Свалете Заявка за участие в Народен събор 2017 ТУК.Контакти:                                                                                 
Албена Халачева               
GSM: 0879 83 95 77   
Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, Галерия ЗАНАЯТИ

п.к: 4000

четвъртък, 16 февруари 2017 г.

Цветна пролет 29 март - 02 април 2017г

Уважаеми колеги и приятели,
Регионалан занаятчийска камара - Пловдив
Има удоволствието да Ви покани да участвате в "Цветна пролет", проява на Международен панаир Пловдив 
от 29 март до 02 април 2017г.
Желание за участие, може да заявите на тел: 0879 839 577

понеделник, 13 февруари 2017 г.

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2017

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
на Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив
Пролетната изпитна сесия за майстори и калфи, стартира на 10 февруари 2017г. и продължава до 12 април 2017г.

Молби за допускане до изпит се приемат до 10 март 2017г. в Галерия „ЗАНАЯТИ” , разположена  под офиса на Регионалната занаятчийска камара -  Пловдив - на ул. “Д-р Вълкович" № 3. от 10:00 до 17:00 часа всеки ден без събота и неделя. Тел за връзка 0879 839 577.