Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Коментари

вторник, 16 май 2023 г.

„ВИЗИЯ, РАЗКАЗ, ДОКОСВАНЕ” -"Една разказана приказка от майстор Стоян Маринов" 19.04.2023г

 
Скъпи приятели на Занаятчийската камараПловдив,

        Имаме удоволствието да Ви поканим, за да открием и съприживеем заедно, изложба

 ВИЗИЯ, РАЗКАЗ, ДОКОСВАНЕ” -"Една разказана приказка от майстор Стоян Маринов"

  с участието на невероятните изпълнители от Фолклорен ансамбъл "ТРАКИЯ"

19 април 2023г/сряда/- 18.00ч,

Дом на културатаБорис Христов”, етаж II

Изложбата представя 19 забраждания и украси за глава, възстановени от майстор Стоян Маринов по редки /изчезващи в наше време/ образци, събирани на терен от музейни колекции, литературни източници и снимки. Изложбата ще покаже забраждането, като завършена система от прическа, конструкция, форма, декорация, силует, маниери по прикрепяне на всички съставни части, апликация, използване на природни материали от растителен и животински произход /конски косъм, пера/. Забраждането е продукт от уменията в занаятите: тъкачество, везбарсто, плетиво, иглена дантела /кене/, шивачество, изработка на ювелирни накити и накити от мъниста. Образите на моми лазарки, на булки и невести, на по-възрастни жени и пр. ни повеждат из различните етнографски области и групи население от българската етническа територия.

Чрез разказа на майстор Стоян Маринов и чрез изразните средства на фотографията /фотосите са продукт на екипа от фотостудиоТотеми красивите лица на момичетата от Фолклорен ансамбълТракия”/ се разкрива своеобразна приказка, за времената в които забрадката е била, една от най-важните части в цялостната структура и символика на българската, женска носия.

Изложбата се осъществява по проект на Регионална занаятчийска камара-ПловдивЗанаятите - наследство и бъдеще“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, , поПрограма за възстановяване и развитие на частните културни организациии изключителната подкрепа на Регионалния център, за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, под егидата на ЮНЕСКО.

 

четвъртък, 4 май 2023 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 2023г

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 2023г

На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК-Пловдив и

Решение на  Управителния съвет, с Протокол № 01 от 03.05.2023 г.,

се свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,

при следния дневен ред:

1.     Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК- Пловдив за 2022г. и приемане на проект за дейността на УС за 2023 г.

2.     Приемане на  отчет за изпълнение на бюджета за 2022г. и приемане на проекто- бюджет за 2023г.

3.     Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.

4.    Изказвания, мнения, становища на членове на  РЗК- Пловдив.

 

Общото събрание ще се проведе на 

07.06.2023г./сряда/ от 17.00ч.

грПловдив, ресторант Одеон ул.,,Отец Паисий”40

При липса на кворум, съгласно чл. 16, от Устава на РЗК - Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

 

 Управителен Съвет на РЗК-Пловдив