Новини / Съобщения :


Администраторски панел
Нова публикация | Коментари

петък, 20 август 2021 г.

Есенен панаир на занаятите 2021г

 

Уважаеми колеги и приятели,

 

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

 

Ви кани да участвате в Есенен панаир на занаятите

 

от 16 септември 2021 г. до 19 септември 2021 г. (включително)

четвъртък,петък,събота и неделя

който ще се разположи на

 ул. Райко Даскалов /малката главна/

 

Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна с :

-          платен членски внос;

          За да  популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство и привлечем вниманието на посетителите,   са желателни атрактивното облекло и демонстрациите.

 

Предоставяме шатра /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от заявител- член на РЗК. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от занаятчиите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 12 септември 2021 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

         Настаняването на майсторите по шатрите започва от 7.30 до 8.30 часа, на 16 септември 2021 г. (четвъртък) след теглене на жребий. Районът около Главната улица е синя зона и след 8.30 се таксува. Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде почти невъзможно.

 

 

Свалете ЗАЯВКА за участие в Есенен Панаир ТУК.

 

 

Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Не се разрешава преотстъпване правото на участие.

               

 

Контакти:                                                                                 

Албена Халачева               

GSM: 0879 83 95 77         

e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg

Сайт: rzkplovdiv.com

Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив

Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000

петък, 13 август 2021 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ 29.09.2021г

На основание на чл. 14 (1) от Устава на РЗК-Пловдив и

Решение на  Управителния съвет, с Протокол № 01 от 15.07.2021 г.,

се свиква

 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЗК-ПЛОВДИВ,

при следния дневен ред:

1.    Приемане на годишен отчет за дейността на УС на РЗК- Пловдив за 2020г. и приемане на проект за дейността на УС за 2021 г.

2.    Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2020г. и приемане на проекто- бюджет за 2021г.

3.    Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.

        Общото събрание ще се проведе на 29.09.2021г. /сряда/ от 16.30ч. гр. Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3  - I етаж

        При липса на кворум, съгласно чл. 16, от Устава на РЗК - Пловдив, събранието се насрочва един час по-късно и се провежда при същия дневен ред, с всички присъстващи делегати.

 

 Управителен Съвет на РЗК-Пловдив


вторник, 27 април 2021 г.

ПРОЛЕТЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ МАЙ 2021г

    Уважаеми колеги и приятели,

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

Ви кани да участвате в Пролетен панаир на занаятите

от 20 май 2021 г. до 23 май 2021 г. (включително)

четвъртък,петък,събота и неделя

който ще се разположи на

 ул. Райко Даскалов /малката главна/

 Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна с :

-          платен членски внос;

          За да  популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство и привлечем вниманието на посетителите,   са желателни атрактивното облекло и демонстрациите.

 Предоставяме шатра /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 10 май 2021 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

         Настаняването на майсторите по шатрите започва от 7.30 до 8.30 часа, на 20 май 2021 г. (четвъртък) след теглене на жребий. Районът около Главната улица е синя зона и след 8.30 се таксува. Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде почти невъзможно.

  Свалете ЗАЯВКА за участие в Пролетния Панаир ТУК.

  Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Не се разрешава преотстъпване правото на участие.

               

Контакти:                                                                                 
Албена Халачева               
GSM: 0879 83 95 77         
e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg
Сайт: rzkplovdiv.com
Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив
Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000

четвъртък, 29 октомври 2020 г.

КОЛЕДЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 2020

        Уважаеми колеги и приятели,

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

 Ви кани да участвате в Коледен панаир на занаятите 2020 г.,

който ще се проведе

 от 11.12.2020 г. до 15.12.2020 г.

/петък, събота, неделя, понеделник и вторник/

разположен на ул. Райко Даскалов /Малката главна/

 

          Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие в Панаир на занаятите, имат всички членове на РЗК от цялата страна, които отговарят на следните условия :

-          имат платен членски внос;

-          атрактивно облекло;

-          правят демонстрации на занаята си.

       Предоставяме шатра с 4 страници , която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите. Изделията се излагат само в рамките на шатрата. Задължително се спазват всички предписания във връзка с коронавируса.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg, най-късно до 15 ноември 2020г.  За тези, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена с копие на майсторско свидетелство и снимки на изделията..

         Настаняването на майсторите по шатрите започва:

 На 11 декември 2020 г.  (петък) на ул. Райко Даскалов от 7.00 до 8.00 часа, след теглене на жребий. Районът около Главната улица е синя зона.

 

Свалете Заявка за участие в Коледен Панаир ТУК.

 

 Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Не се разрешава преотстъпване правото на участие.

              

Контакти:                                                                                 

Албена Халачева               

GSM: 0879 83 95 77         

e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg

Сайт: rzkplovdiv.com

Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив

Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000

четвъртък, 6 август 2020 г.

ЕСЕНЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ 2020г

Уважаеми колеги и приятели,

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив

 Ви кани да участвате в Есенен панаир на занаятите 2020г.,

който ще се проведе с две локации:

      От 10.09.2020 г. до 13.09.2020 г. /четвъртък, петък, събота и неделя/ разположен на ул. Райко Даскалов /Малката главна.

     От 17.09.2020 г. до 20.09.2020 г.  /четвъртък, петък, събота и неделя/ на ул. Съборна/ Стария град/,  като съпътстващо събитие  от „Празниците на Стария град”.

          Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие в Панаир на занаятите, имат всички членове на РЗК от цялата страна, които отговарят на следните условия :

-          имат платен членски внос;

-          атрактивно облекло;

-          правят демонстрации на занаята си.

          Предоставяме шатра /отворена/, която може да се ползва от двама участника по ½.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

            ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg , най-късно до 26 август 2020 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

         Настаняването на майсторите по шатрите започва:

 На 10 септември 2020 г.  (четвъртък) на ул. Райко Даскалов от 7.00 до 8.30 часа, след теглене на жребий. Районът около Главната улица е синя зона.

На 17 септември 2020г(четвъртък) на ул. Съборана от 7.00ч. до 9.00ч след специален пропусквателен режим.

         Препоръчваме настаняването да стане в указаното време, защото след това ще бъде почти невъзможно.

  Свалете Заявка за участие в Есенен Панаир ТУК.

 

 Забележка:

Подадена заявка, на която не е върнат отговор означава, че не е получена успешно.

Не се разрешава преотстъпване правото на участие.

               

 

Контакти:                                                                                 

Албена Халачева               

GSM: 0879 83 95 77         

e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg

Сайт: rzkplovdiv.com

Facebook: Регионална Занаятчийскa Камара – Пловдив

Aдрес: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 3, 

п.к: 4000